Meer info over TeamSpirit

Elk team is uniek. Maar waar bestaat deze uniciteit uit ? Is het team zich er van bewust hoe de omgeving het team ziet? Zijn de individuele leden van het team zich er van bewust hoe de buitenwereld hen ziet? Is het van belang dat het team zich naar extern presenteert? En heeft deze presentatie invloed op de acceptatie van het team? Hoe is het team “verkoopbaar” naar stakeholders als klanten, andere teams, etc.? Bent u gei╠łnteresseerd in een leuke teamoefening om het team te laten ontdekken en bepalen hoe het zich wil presenteren? En mag dit op een leuke en plezier gevende wijze? Dan is de TeamSpirit-oefening wellicht een idee? In maximaal 2 uur wordt uiteindelijk een foto gemaakt van het team zoals het zich graag aan de omgeving presenteert.

 

Hoe werkt het ?

Onder mijn begeleiding krijgen de leden van het team de opdracht op zoek te gaan naar een beschrijving van de eigen team-identiteit. Afhankelijk van de grootte van het team zal dit wisselend in groepjes van maximaal 5 mensen worden uitgevoerd. De maximale grootte van een team is 30 mensen. Al onderzoekend zal het gehele team uiteindelijk maximaal 5 teamkenmerken benoemen en adopteren. In subteams van maximaal 10 mensen wordt geoefend hoe deze kenmerken uit te beelden. Op elke presentatie van een sub-team reflecteren de “beste stuurlui”, waarbij besef ontstaat hoe de uiteindelijke TeamSpirit er uit dient te zien. In een laatste teampresentatie wordt deze TeamSpirit uitgebeeld en vastgelegd op een foto. De fotograaf, ik dus, kiest de ultieme weergave van het team van hun TeamSpirit. Het uiteindelijke resultaat is een weergave van de TeamSpirit (digitaal aangeleverd) welke in communicatiemiddelen kan worden gebruikt. En wat denkt u dat een in het groot afgebeelde versie van de foto aan de muur in het werkgebied als een kantoor voor effect heeft op de verdere ontwikkeling van de TeamSpirit. Ik kan u verzekeren dat de onderlinge samenwerking, en daarmee het resultaat van het team, aanzienlijk zal toenemen.

 

Resultaten:
. TeamSpirit (digitale jpg-foto) van het team (voor op de website, aan de muur, etc.),

. Inzicht in de non-verbale communicatie van het team,
. Herkenning en weergave van de “identiteit” van het team door de individuele leden,
. Heel veel plezier en een positief effect op de saamhorigheid binnen het team.

Voorbeelden: 

Condities:
. Klant levert mede-facilitator t.b.v. aansturen team,
. Klant levert een locatie (kantoor, zaal, studio, o.i.d.),
. Mogelijkheid tot huren van de studio van John Geven (tegen kostprijs),
. Stroomvoorzieningen zijn aanwezig.

Kosten (excl. BTW):
. Per dagdeel 900,- euro (gem. sessie duurt 1 dagdeel),
. Verblijfkosten op nacalculatie tegen gemaakte kosten,
. Eventuele benodigde materialen tegen kostprijs.